banner

Presenter Profile


Dr. Brian Kunakom

Dr. Brian Kunakom ดอกเตอร์ไบรอัน เป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาติในการรักษาในรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการรักษาคน ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะคำนึงถึงปัจจัยด้านสรีระ, อารมณ์, อาหาร, พันธุกรรม, สิ่งแวดล้อม, สไตล์การดำเนินชีวิต, และอื่นๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันที่ซับซ้อนของร่างกายจนอาจจะส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้นมาได้ ดอกเตอร์ไบรอัน มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านเวชศาสตร์การกีฬาและวิทยาทางระบบต่อมไร้ท่อ ดอกเตอร์มีความหลงใหลในการเป็นนักวิ่งมาราธอน มักจะอาสาอยู่ในทีมแพทย์เพื่อดูแลนักกีฬาเมื่อมีการแข่งขันวิ่งมาราธอนต่างๆ ที่จัดขึ้นในท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ยังนำความรู้ที่กว้างขวางทางด้านโภชนาการ, เวชสมุนไพรวิทยาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู มาใช้ในคลินิกรักษามะเร็งเชิงบูรณาการเอสเพอรานซ์ ซึ่งเป็นคลีนิกที่มีความมุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมการป้องกันและการต่อสู้มะเร็ง เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมให้กับผู้ป่วย รวมถึงใช้ความรู้ที่กว้างขวางทางด้านการจัดการอินซูลิน เพื่อสอนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานในการควบคุมการบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมและทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

Related Sessions
Session No. 329
When Fitness Meets Cancer Survivor (L)
Session Details